Browsing Tags

boruto uzumaki

  • Home
  • boruto uzumaki

Boruto Episode 146,147 Spoilers, Release Date and Time

In this post we are discussing Boruto episodes 146,147 spoilers, release date, if you are okay with the spoiler then continue. Episode Release Date and Time Boruto Episode 146 – “ Jailbreak, Execution!” is going...